MOŠ PODČETRTEK

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV POGOVORNE URE PROSTOR
Sonja Švajger
ravnateljica
sonja.svajger@os-podcetrtek.si ponedeljek
8.30 – 9.30
pisarna ravnateljice
Anita Skerbiš
pomočnica ravnateljice
anita.skerbis@os-podcetrtek.si sreda
9.10 – 9.55
pisarna
pomočnice ravnateljice
Mojca Vrešak
socialna delavka
mojca.vresak@os-podcetrtek.si vsak dan
po dogovoru
pisarna ŠSD
Marija Hunski
knjižničarka
mara.hunski@os-podcetrtek.si sreda
8.20 – 9.05
knjižnica
mag. Darko Pepevnik
ROID
darko.pepevnik@os-podcetrtek.si četrtek
8.20 – 9.05
kabinet RAČ
Darja Žlender
1. a
darja.zlender@os-podcetrtek.si četrtek
11.05 – 11.50
učilnica RP1
Nena Hrušovar
2. a
nena.hrusovar@os-podcetrtek.si četrtek
9.25 – 10.10
učilnica RP
Majda Pepevnik
3. a
majda.pepevnik@os-podcetrtek.si četrtek
10.15 – 11.00
učilnica RP 111
Mira Hrušovar
4. a
mira.hrusovar@os-podcetrtek.si sreda
11.05 – 11.50
kabinet RP
Antonija Vodeb
5. a
antonija.vodeb@os-podcetrtek.si sreda
10.15 – 11.00
učilnica RP 5
Špela Mrkša
6. a
spela.mrksa@os-podcetrtek.si ponedeljek
8.20 – 9.05
kabinet SLJ
Marjan Petauer
6. b
marjan.petauer@os-podcetrtek.si torek
9.10 – 9.55
učilnica TIT
Bernarda Hunski
7. a
 bernarda.hunski@os-podcetrtek.si torek
9.10 – 9. 55
 učilnica MAT
Bernarda Ošlak
7. b
bernarda.oslak@os-podcetrtek.si torek
10.15 – 11.00
učilnica SLJ
Saša Sotošek
8. a
sasa.sotosek@os-podcetrtek.si petek
8.20 – 9.05
kabinet TUJ
Simona G. Drofenik
8. b
simona.gobec@os-podcetrtek.si torek
11.05 – 11.50
kabinet ZGO-GEO
Eva Cankar
9. a
eva.cankar@os-podcetrtek.si petek
11.05 – 11.50
učilnica TUJ
Boštjan Šelekar
9. b
bostjan.selekar@os-podcetrtek.si ponedeljek
9.10 – 9.55
kabinet ŠPO
Borut Pihlar borut.pihlar@os-podcetrtek.si petek
13.00 – 13.45
kabinet ŠPO
David Ivačič david.ivacic@os-podcetrtek.si sreda
8.20 – 9.05
kabinet RP
Martina Leskovšek martina.leskovsek@os-podcetrtek.si ponedeljek
9.10 – 9.55
kabinet KEM-BIO
mag. Natalija Gorjanc natalija.fiser00@gmail.com torek
11.05 – 11.50
kabinet KEM-BIO
mag. Nives Žirovnik  uciteljicanives@gmail.com četrtek
10.15 – 11.00
kabinet RP
Mihaela Juričan mihaela.jurican@os-podcetrtek.si sreda
13.00 – 13.45
kabinet TUJ
Mihaela Pihler mihaela.pihler@os-podcetrtek.si četrtek
11.05 – 11.50
učilnica GUM
Slavica Šviglin slavica.sviglin@os-podcetrtek.si ponedeljek
9.10 – 9.55
kabinet FIZ
Uroš Krivec uros.krivec@os-podcetrtek.si četrtek
8.20 – 9.05
kabinet LUM

POŠ PRISTAVA PRI MESTINJU

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV POGOVORNE URE PROSTOR
Erna Kolar
vodja podružnice, 4. b, 5. b
erna.kolar@os-podcetrtek.si sreda
8.20 – 9.05
knjižnica
Suzana Pirman
1. b
suzana.pirman@os-podcetrtek.si torek
10.15 – 11.00
knjižnica
Milena Kranjčec
2. b
milena.kranjcec@os-podcetrtek.si petek
10.15 – 11.00
učilnica 2. razreda
Sašo Oberski
3. b
saso.oberski@os-podcetrtek.si torek
8.20 – 9.05
učilnica 3. razreda
mag. Darko Pepevnik
ROID
darko.pepevnik@os-podcetrtek.si sreda
11.05 – 11.50
knjižnica
Saša Kolar sasa.kolar@os-podcetrtek.si četrtek
10.15 – 11.00
zbornica
Mihaela Juričan mihaela.jurican@os-podcetrtek.si ponedeljek
11.05 – 11.50
knjižnica