Joomla Template by Create Website

ETIKA IN VREDNOTE

 


DSC 5976Program ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na spoznanjih o    pomenu spodbujanja in  utrjevanja etike in splošnih človeških vrednot v vzgojno-    izobraževalnem procesu. Projekt je sestavljen iz 10 modulov, ki vsebinsko ustrezajo  desetim vrednotnim domenam (področjem); 

Človek ni samo to, kar je, ampak tudi  to, kar še ni! - R. Garaudy

 

Rezultati raziskave

MODUL 10 - Humanost

Že sam izraz (iz lat. homo = človek, humanus = človeški) pove, da se domena humanosti nanaša na vrednote in z njimi povezane odločitve in obnašanja, kjer je - še bolj kot pri drugih - v ospredju človek in njegova dobrobit. Ta  modul se torej v vsej svoji razsežnosti dotika človečnosti, dotika se bistva naše vrste, tega, kar ljudi dela ljudi.
Ko danes spremljamo novice o spopadih po svetu, pa tudi o objestni vožnji, ki terja svoj davek, o ljudeh, ki trpijo pomanjkanje hrane in nimajo strehe nad glavo, se seveda sprašujemo, kam gre ta svet.
Težko je razumeti, da tudi zgodovina ni več učiteljica.
Zato bomo v sklopu humanosti našli vodila, načela in vrednote, ki jih povsod postavljajo na zelo visoko mesto: ljubezen, svobodo, strpnost, dobroto in druge. Humanizem pa s svojo vero v človeka in človekovo dostojanstvo povdarja tudi upanje, napredek ter osebnostno in družbeno rast ter rast civilizacije.

Ko moraš izbirati, ali boš ravnal pravilno ali prijazno, izberi prijazno.( Wayne W. Dyer)MODUL 9 - Integriteta

Integriteti lahko rečemo tudi celovitost, skladnost in verodostojnost. Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. Ta celovitost in skladnost sta težavni zahtevi, ki se postavljata pred posameznika. Od posameznika zahtevata poštenost in delovanje v skladu z vrednotami v vsakem trenutku in vsaki okoliščini, ne glede na to, ali osebo kdo opazuje, nadzira ali snema. Carter (1996) ugotavlja, da danes bistveno bolj skrbimo za to, da bi zmagali, kot pa, da bi igrali po pravilih.
Integriteta pa pomeni prav to, da imamo ob vsakem prizadevanju za zmago hkrati v mislih tudi igro po pravilih.
Pa še to ni dovolj: celovitost pomeni tudi, da živimo, delamo in torej tekmujemo v tistih disciplinah, ki so skladne z našim notranjim kompasom.
Naša naloga skozi modul Integriteta bo torej strmeti k poštenosti, pristnosti, vztrajnosti, odgovornosti, samodisciplini, pogumu,….saj se zavedamo, da bližnjic in kampanjskega dela ni, in, da vedno žanješ, kar si sejal. Da pa lahko žanješ, moraš vložiti veliko dela.

Kar si, mi tako glasno zveni v ušesih, da ne slišim, kaj mi govoriš. (Ralph Waldo Emerson)


MODUL 8 - Delo in ustvarjalnost

Delo je temeljna človekova dejavnost, ki omogoča preživetje in tudi kakovostno življenje. Vsako delo je ustvarjanje. Prav z ustvarjalnostjo, ki je sposobnost oblikovanja novih zamisli in realizacije teh v obliki nekega izdelka, inovacije oziroma izuma, v temelju prispevamo k razvoju in blagostanju človeštva. Delo in ustvarjalnost sta torej del življenja in morata biti tudi del vzgojno-izobraževalnega procesa.
Potrebujemo delo, ki daje smisel in razveseljuje. Potrebujemo ustvarjalnost, ki nam pomaga, da lahko živimo in preživimo v času bolj ali manj velikih izzivov, tudi v času, ko zaposlitev ni sama po sebi umevna.
Delo in učenje
Delo in učenje sta v zavesti vseh deležnikov preveč ločena. Še vedno odmeva stara grožnja: »Če se ne boš učil, boš pa delal.« Tudi danes se v šolah večino časa učijo in le malo časa tudi kaj delajo. To je seveda poenostavljena trditev, ki želi prebuditi razmišljanje. Učenje je delo in za otroke je verjetno učenje najbolj pomembno delo. Po drugi strani pa je vsako delo tudi učenje. Obstaja celo metoda, ki se imenuje »učenje z delom«. Ločitev med delom in učenjem je seveda umetna in jo želimo v tem modulu zmanjševati.

»To ni moje delo.« Štiri besede, ki ubijejo celotno organizacijo. – Seth Godin


MODUL 7 - Tradicija

      Prva asociacija, ki se porodi ob modulu Tradicija, je preteklost. Tradicija izhaja iz preteklosti.
In pojavi se vprašanje, zakaj v današnji čas vključevati nekaj, kar je povezanos preteklostjo.
Kaj je dobrega v preteklosti?
-      
Lahko se spomnimo kakšne lepe ljudske pesmi ali pripovedke, ki nam je posebej
     draga ali pa običaja, ki nas je s svojo lepoto očaral. V naše življenje vstopa lepota tradicije.
-      
Morda še vedno uporabljamo kakšen predmet izpred 50 ali morda celo 100 let.
     Preseneča po svoji uporabnosti, dovršenosti, trajnosti. Sprašujemo se, zakaj tega
     ne delajo več.
-      
Droben dogodek prebudi spomin na starše ali stare starše. Morda priteče kakšna
     solza. Spomnimo se kakšne modrosti, ki smo je bili deležni ali neizmerne dobrote.
-      
Izlet v bližnjo okolico odkrije lepoto narave ali človeške stvaritve in smo veseli, ker
     živimo na tem koncu sveta. Ko povemo, da pripadamo neki organizaciji ali delamo
     v določenem podjetju, se prebudi ponos.

Vse to je povezano s tradicijo. V tem modulu želimo odkrivati vse tisto lepo, kar se
ohranja skozi čas in nas navdušuje, navdihuje in daje moč za naprej.

Oseba, ki želi videti napredek, mora najprej videti tradicijo. (Afriški pregovor)MODUL 6 - Pravičnost

NAMEN MODULA
Domena pravičnosti ponuja veliko področij za razmislek, delovanje in razvoj. Nekatera so samoumevna, druga pa manj očitna. S tem modulom želimo odkrivati in razvijati nekatera od teh področij.

KRIVICA IN PRAVICA PO OTROŠKO
Ko otrok kriči: »To ni pravično,« gre pogosto samo za nekaj, kar ga je razjezilo. Če se neka stvar ponesreči (risba, ki jo riše za mamo), ali se nekaj ne zgodi tako, kot bi si želel (namesto želenega sonca dežuje) ali pa nekdo zboli med počitnicami, je to nekaj, kar ga lahko razjezi, ni pa ne krivično in ne pravično. Dobro se je zavedati tega.
Drži pa tudi, da imajo otroci pogosto dober občutek za pravičnost in krivičnost. Ta občutek je smiselno negovati in razvijati, saj ga potrebujemo. V vsakdanjem življenju nas na vseh področjih spremljajo krivice in praktično vsepovsod je potrebno vgraditi elemente, ki zagotavljajo pravičnost.

Biti pravični do sebe in do drugih - to je najtežja stvar na tem svetu. – Franz Grillparzer


MODUL 5 - Univerzalizem

Univerzalizem vključuje načela, prepričanja in ravnanja, ki prispevajo k splošni dobrobiti in si jih lahko predstavljamo kot splošna, univerzalna. Uresničujejo jih lahko vsi ljudje, ne da bi s tem ogrožali druge ljudi. S tem modulom želimo v veliki meri odkrivati in razvijati komunikacijo, ki gradi na miru, ne vzbuja nasilja in tudi sama po sebi ni nasilna. Takšna komunikacija je najboljša osnova za graditev miru, tako notranjega kot tistega v večjih ali manjših skupinah, državah in v družbi nasploh.

V tem modulu izpostavljamo 3 ključna področja:

1. skupnost,
2. preprostost in
3. nenasilno sporazumevanje.
Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE


V življenju lahko dosežeš čisto vse - dokler ti ni mar, komu pripadajo zasluge. - 
Harry S. Truman

 


MODUL 4 - Kultura

Le človek je zmožen ustvarjati kulturo v pravem pomenu besede, torej prenašati nova spoznanja in dosežke v naslednjo generacijo. To se dogaja v procesu vzgoje in izobraževanja, ki pomeni eno od temeljnih funkcij za človeka tako značilnega družinskega načina življenja in je hkrati tudi ena od temeljnih nalog vsake družbe. Le človek je ustvaril tudi poseben poklic, ki mu je poveril učenje drugih in s tem trajno ohranjanje in napredek kulture. To poklicno in življenjsko poslanstvo je poklic vzgojitelja in učitelja v najširšem pomenu besede.

Nikoli se ne pritožuj nad vedenjem kogar koli, razen če moreš spremeniti v njegovi naravi to, kar ga žene k temu vedenju; in če to zmoreš, ga raje spremeni, kakor da se pritožuješ. -
Mirra Alfasso


MODUL 3 - Življenje, narava, zdravje

Vrednota življenja je po mnenju mnogih ena izmed največjih vrednot, saj je temelj vsemu ostalemu. V tem modulu izpostavljamo čudež življenja ter potrebno pozornost in skrb, da vsak kar najbolj ohranja to življenje preko zdravja in preko spoštovanja življenja drugih ljudi. Poudarjamo medsebojno povezanost vseh ljudi, ljudi z naravo in ostalimi živimi bitji.

Zdravje ni vse, toda vse je nič - brez zdravja. - Albert Schopenahuer


MODUL 2 - Skrb za sočloveka

V vrtcu in šoli otrok stopa v nove skupnosti in se srečuje z novimi ljudmi. Spoštovanje, enakopravnost, harmonijo, partnerstvo, solidarnost in skrb za soljudi je potrebno odkrivati in živeti tudi tukaj. Na ta način otrok širi prostor skrbi za druge. V procesu vzgoje in izobraževanja gre to v dveh korakih: najprej je postopno odkrivanje drugih in nato vključevanje v skupne naloge.

Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav. - Martin Luther King


MODUL 1 - Znanje in modrost

Znanje je v temelju povezano s sistemom vzgoje in izobraževanja. Posredovanje znanja je prva naloga, ki jo ima izobraževalni sistem.

Verjemi tistim, ki iščejo resnico. Ne verjemi tistim, ki trdijo, da so jo našli. - André Gide