Joomla Template by Create Website

  

KNJIŽNIČNI RED ZA UČENCE

IMG 9117                                                                                             IMG 9128

 KNJIŽNICA JE PROSTOR, KJER VLADATA MIR IN USTVARJALNI NEMIR.

 

1. ČLANSTVO

• Vsi  učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice.

• Članarine ni. Izposoja je brezplačna.

• Za izposojo gradiva je odgovoren vsak uporabnik sam, zato naj ga ne izposoja drugim.

 

2. ČAS ODPRTOSTI

• Šolska knjižnica je za uporabnike odprta vsak da od 7. do 14. ure, oziroma po urniku, ki je izobešen na
   vratih knjižnice.

• Če je knjižnica zaprta, je na vratih obvestilo.

 

3. IZPOSOJA GRADIVA IN IZPOSOJEVALNI ROKI

• Knjižnica omogoča uporabnikom prost pristop do gradiva.

• Uporabniki si lahko izposodijo gradivo na dom ali ga uporabljajo v knjižnici.

• Učenci si lahko na dom izposodijo do 4 enote hkrati.

• Izposojevalni rok za knjige je 14 dni, za gradivo za domače branje pa 7 dni.

• Po preteku izposojevalnega roka je gradivo možno podaljšati še za 14 dni, če že ni rezervirano za  
   drugega uporabnika.

• Neknjižno gradivo (avdio in video kasete, CD-ROM-i, zgoščenke, DVD-ji) je namenjeno uporabi pri
  pouku, zato se ne izposoja na dom.

• Referenčno gradivo (enciklopedije, slovarji, leksikoni, priročniki) in serijske publikacije (časniki,
  časopisi) se uporabljajo v knjićžnici in čitalnici in se ne izposojajo na dom.

• Poškodovano ali izgubljeno gradivo učenec nadomesti z enako knjižno enoto. Če gradivo na trgu ni več 
  dosegljivo, ga po dogovoru s knjižničarko nadomesti s vsebinsko enakim gradivom.

• Izposojeno gradivo je potrebno vrniti v knjižnico do konca šolskega leta. Če uporabnik gradivo še  
  potrebuje, si ga izjemoma, v dogovoru s knjižničarko, lahko sposodi tudi v času počitnic.

 

4. DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

• Uporabniki knjižnice morajo upoštevati knjižnični red, navodila knjižničarke in pravila dostojnega
   obnašanja.

• Knjižnica je namenjena branju, učenju, pisanju domačih nalog, referatov, pripravljanju govornih
   nastopov,... 

• V prostorih knjižnice je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, uživanje hrane in pijače.

• Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnati skrbno in
   odgovorno.

• Uporabniku, ki krši knjižnični red ter pravila dostojnega obnašanja, lahko knjižničarka zmanjša
   uporabniške pravice.

• V knjižnici so  na voljo tudi računalniki, vendar samo za potrebe pouka.

• Če je zanimanje za uporabo računalnika veliko, je čas uporabe računalnika uporabnikom omejen.

 

Ob obisku knjižnice vedno upoštevajmo dejstvo, da je knjižnica kulturni prostor, v katerem se obnašamo temu primerno.

 

 

V knjižnico vas prijazno vabi knjižničarka Mara Hunski.