Joomla Template by Create Website

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 


6. razred
4.  maj 2018: SLOVENŠČINA
7.  maj 2018: MATEMATIKA
9.  maj 2018: ANGLEŠČINA

9. razred
4.  maj 2018: SLOVENŠČINA
7.  maj 2018: MATEMATIKA
9.  maj 2018: TRETJI PREDMET

Vse pomembnejše informacije o NPZ: www.ric.si

npzPreverjanje ob koncu drugega se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu je obvezno za vse učence. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda. Pri tem se preverja znanje različnih predmetov, vsako leto pa treh. Vsako leto se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Tretji predmet pa vsako leto določi šolski minister. Preverjanje ob koncu 9. razreda osnovne šole je obvezno za vse učence.

 

Kaj je nacionalno preverjanje znanja?
Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.
Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči?
Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.
Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:
-
prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov,
-
pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnostih za vse učenke in učence,
-
prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
-
razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.