Joomla Template by Create Website

UČBENIŠKI SKLAD

Spoštovani starši, na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk in izbirne predmete. Za vse učence je izposoja brezplačna.
Učenci si lahko izposodijo le komplet, ne pa posameznih učbenikov. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika.
Na spodnjih povezavah najdete sezname učbenikov, ki se bodo  po posameznih razredih uporabljali v naslednjem šolskem letu – torej v šolskem letu 2017/20178:

SEZNAM
UČBENIKOV

  šolsko 2017/2018

1. razred  2. razred  3. razred   4. razred   5. razred   6. razred   7. razred   8. razred   9. razred

 acrobat reader         acrobat-reader        acrobat-reader          acrobat-reader       acrobat-reader        acrobat-reader        acrobat-reader        acrobat-reader        acrobat-reader

Med obvezne šolske potrebščine sodijo tudi delovni zvezki in ostale šolske potrebščine, ki si jih v času poletnih počitnic nabavite za posamezen razred:

SEZNAM 
DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
 
šolsko 2017/2018

  2. razred  3. razred  4. razred  5. razred  6. razred  7. razred  8. razred  9. razred

     acrobat-reader       acrobat-reader      acrobat-reader      acrobat-reader       acrobat-reader       acrobat-reader       acrobat-reader     acrobat-reader

 

 

Pripravila:                                                                                        Potrdila:
skrbnica US: Mara Hunski                                                                 ravnateljica: Sonja Švajger, prof.