Skoči na glavno vsebino

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 5.0

S šolskim letom 2023/24 smo se vključili v projekt Inovativna pedagogika 5.0, katerega namen  je celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva ter informatike v inovativnih oddelkih oziroma skupinah na vzgojno izobraževalnih zavodih.  Ustanovili smo skupino strokovnih delavcev, ki bo sodelovala pri oblikovanju in implementaciji načrta za razvojno delo in uvajanje sprememb. Strokovni delavci bodo vzajemno sodelovali pri oblikovanju didaktičnih pristopov ter strategij poučevanja in jih preizkušali v inovativnih oddelkih šole oziroma skupinah vrtca. Projekt vidimo kot priložnost za projektno delo, medpredmetno povezovanje in povezovanje po vertikali, kar so tudi smernice strokovnih aktivov naše šole in vrtca. Mreženje z drugimi VIZ bo učiteljem omogočilo izmenjavo dobrih praks in s tem razširitev spektra didaktičnih pristopov. Kot šola želimo, da v današnji digitalni dobi postanejo učenci digitalno opismenjeni in da pridobijo temeljna znanja računalništva in informatike, ki jih bodo s pridom uporabljali tekom nadaljnjega izobraževanja.

 

Dostopnost