SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

UČBENIŠKI SKLAD

Spoštovani starši,

na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk in izbirne predmete.
Za vse učence je izposoja brezplačna.
Učenci si lahko izposodijo le komplet, ne pa posameznih učbenikov. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika.
Na spodnjih povezavah najdete sezname učbenikov, ki se bodo po posameznih razredih uporabljali v naslednjem šolskem letu – torej v šolskem letu 2018/2019.

Med obvezne šolske potrebščine sodijo tudi delovni zvezki in ostale šolske potrebščine, ki si jih v času poletnih počitnic nabavite za posamezen razred.

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019