+386 3 818 3320 - OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju učenja in izoraževanja. Projekt uspešno že od leta 1996 usklajuje Andragoški center Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov iz celotne države. Z njim želijo opozoriti na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in vlogah, ki jih posameznik v svojem življenju sprejema.V letošnjem šolskem letu se bo tudi naša šola z različnimi prireditvami in dogodki priključila projektu.

Na matični šoli vodi projekt učiteljica Eva Cankar. Na podružnični šoli vodi projekt učiteljica Suzana Pirman..

Več…

MATIČNA OSNOVNA ŠOLA

V letošnjem šolskem letu se bo tudi naša šola z različnimi prireditvami in dogodki priključila projektu in s tem prispevala k udejanjanju njenega slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. Izvedli bomo športno prireditev, kamor bodo učenci celotne šole povabili svoje starše in stare starše na pohod ali kolesarjenje. Tako je cilj poleg športnih aktivnosti tudi medgeneracijsko druženje. Učenci šestošolci se bodo seznanili z obdobjem pubertete in telesnimi spremembami, s katerimi se deklice in fantje v tem obdobju soočajo. Prav tako se bodo seznanili s strojno proizvodnjo papirja iz odpadnega papirja, čistilno napravo ter si ogledali energetske objekte podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. ter se v mesecu juniju srečali s prekmursko tradicijo, jezikom in prebivalci ter doživeli Prekmurje nekoč in danes. Ob zaključku šolskega leta bomo izvedli proslava ob dnevu državnosti za vse učence in strokovne delavce s pestrim kulturno-umetniškim programom.

Projekt vodi učiteljica Eva Cankar.

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA

Tudi na POŠ Pristava se bomo v šolskem letu 2019/20 priključili projektu: Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki poteka pod geslom »Slovenija učeča se dežela«. Projekt TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju učenja in izobraževanja v Sloveniji. Poslanstvo TVU  je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti. Aktivnosti na naši podružnični šoli bodo potekale od 11. 5. 2020 do 24. 6. 2020. Namenjene bodo učencem, strokovnim delavcem, staršem ter starim staršem. V sodelovanju s starši naših učencev, strokovnimi delavci in zunanjimi sodelavci bomo v tem času organizirali ustvarjalne in likovne delavnice, potopisno predavanje, obeležili Svetovni dan čebel, izvajali bralne urice (učenci bodo brali mlajšim otrokom v vrtcu),  organizirali bomo vožnjo z vlakom, v Muzeju novejše zgodovine v Celju spoznavali življenje v preteklosti ter različne poklice. Vzporedno z aktivnostmi bomo v daljšem časovnem obdobju posebno skrb namenili zdravemu načinu življenja, življenjskim vrednotam (spoštovanje, osnovni vljudnostni izrazi…) ter medgeneracijskemu druženju.

Projekt vodi učiteljica Suzana Pirman.