+386 3 818 3320 - OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED

PONUDBA ZA 2019/20

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO

Neobvezni izbirni predmet – RAČUNALNIŠTVO v 4., 5. in 6. razredu OŠ

Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Vse o računalništvu v drugem triletju (4. do 6. razred) in še več (na celi šoli) najdete na tej povezavi : RAČUNALNIŠTVO V OŠ PODČETRTEK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

Znanje tujih jezikov postaja vrednota sodobne družbe. Omogoča nam, da lažje razumemo kulturo drugih ljudi in njihov pogled na življenje. Vsekakor pa predstavlja mladim dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, jim omogoča večjo mobilnost in tudi to, da bodo konkurenčni svojim vrstnikom doma in znotraj Evrope pri iskanju zaposlitve.
Pouk neobveznega izbirnega predmeta nemščina se izvaja v obsegu 2 ur tedensko.
Ko se učenec vključi v pouk, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenci bodo pri pouku spoznali bodo osnove nemškega jezika. V pouk bo vključenih vseh pet sporazumevalnih dejavnosti: poslušanje, branje, govorno in pisno sporazumevanje, govorjenje in pisanje. Poudarek bo na govornem sporazumevanju, pri čemer bo to omejeno na tvorjenje preprostega besedila na podlagi vzorca. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih zvez in stavkov.
Na preprost in igriv način bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Učenci se bodo  naučili pozdraviti, odzdraviti, se zahvaliti, črkovati ime in naslov, opisati sebe in svojo družino, prijatelje, svoj dom, živali, govorili bomo o šoli in prostočasnih dejavnostih. Spoznavali bodo tudi navade in običaje nemško govorečih dežel.
Delo v razredu bomo popestrili z  ogledom nemških risank in filmov, petjem pesmi, didaktičnimi igrami ter s pripravo preprostih nemških jedi.
Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo in sicer ustno, pisno in na druge načine, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Učiteljica Saša Sotošek, prof.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

Neobvezni izbirni predmet tehnika temelji na ustvarjanju. Učenci v delovnem procesu s pomočjo orodij (kladivo, žaga,…) in preprostih strojev (vrtalnik, dekupirna žaga, kolutni brusilnik) obdelujejo različna gradiva. Pri tem se soočijo z vprašanjem uporabnega in lepega, razširjajo osnovna spoznanja o lastnostih posameznih gradiv ter pridobivajo praktična znanja, spretnosti in delovne navade. Pri pouku izdelujejo izdelke iz papirja (npr. origami, geometrijska telesa, katapult, letalo), lesa (npr. škatlica, sestavljanka, tehtnica, vozila), in umetnih mas (avtomobil, hobotnica, peščena ura) ter sestavljajo konstrukcije (npr. Lego, Fischer Tecnic). Praktično delo omogoča, razvoj zdrave kmečke pameti, ter zaradi nujnosti sodelovanja v skupini oblikovanje naravnih socialnih vrednot. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku ter jih dokončane odnesejo domov. V šolskem letu vsak učenec pridobi najmanj 3 ocene, ki so plod izdelave izdelka – proces dela (izdelava izdelka) in rezultat dela (izdelek, konstrukcija). Material za izdelke dobijo učenci v šoli.

Učitelj TIT Marjan Petauer, prof.