SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK

Foto: Matteo Vistocco, pridobljeno 18. 11. 2017, Unsplash

SVET ZAVODA je najvišji organ šole in ima štiriletni mandat.
V Svet zavoda so za obdobje od 29. junija 2017, do 28. junija 2021 izvoljeni naslednji predstavniki:

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ZAVODA:
1. Mihaela JURIČAN – predsednica Sveta zavoda
2. Anja ŠPOLJAR ŠKRABL
3. Roman ŽEKAR
4. Branka IZDA
5. David IVAČIČ

PREDSATVNIKI SVETA STARŠEV
6. Zdenka IVAČIČ
7. Nina BRUNEC
8. Nina NAGLIČ

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE OBČINE PODČETRTEK
9. Mojca AMON
10. Sabina PAVČNIK
11. Mojca DROFENIK

Dostopnost