Skoči na glavno vsebino

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Ul RS, št. 63-2519/2013).

Učenec lahko izbere 1 ali 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa predmeta sploh ne izbere. Pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.
Ko se učenec za predmet odloči, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen. Učne skupine lahko oblikujemo za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.
V izbirnem postopku, ko bodo učenci dobili prijavnice, bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev, izbor pa uskladili individualno.
Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek izbire, vendar le, če ne spremenijo normativov skupine in če je izbira usklajena z njihovim urnikom.
O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025:

 

Dostopnost