Skoči na glavno vsebino

KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA ŠOLE

Osnovna šola Podčetrtek je že pred mnogimi desetletji zbujala javne odmeve in pozornost v pedagoškem in drugem tisku doma in v tujini ter privabljala številne visoke obiske strokovnjakov s področja šolstva in gospodarstva prav zaradi inovativnosti, vztrajnosti, poguma, odgovornosti in odločnosti »Samorastnikov ob Sotli«, ki jim je odprta šola v Podčetrtku omogočila vsestranski razvoj in pomagala graditi lepšo in boljšo prihodnost ljudi v Posotelju.

Sprehodimo se po poti, ki je OŠ Podčetrtek iz anonimnosti povzdignila v sinonim za šolo življenja, dela in sodelovanja ter jo utrdila kot izobraževalno in kulturno središče kraja, ki ni nič več tam nekje na koncu, temveč ponosno vodi pot naprej.

1790
Prične se pouk v mežnarjevem stanovanju v starem poslopju ob trškem potoku za gozdom.
1814
Krajani sami popravijo in v enorazrednico nadgradijo staro cerkveno poslopje pri cerkvi, ki mu domačini še danes pravijo »stara šola«.
1892
Zgrajeno novo šolsko poslopje s trirazrednico.
1945
Prične se pouk v štirih kombiniranih oddelkih.
1956
Kot prvi v Jugoslaviji ustanovijo šolsko banko in hranilnico.
1958
Prvič se oglasi šolski radio Švrkec, kasneje imenovan Kekec.
1959
Na šoli se pričnejo izvajati mnoge interesne dejavnosti v sklopu šolske zadruge Mladi Obsoteljčan, kjer učenci skrbijo za šolski vrt, čebelnjak, cvetličarno, knjigarno, pošto, prodajalno, meteorološko postajo in obiskujejo ter pomagajo ostarelim krajanom.
1963
OŠ Podčetrtek postane centralna osnovna šola ter prejme tudi republiško nagrado za najboljši pionirski kolektiv v okraju.
1967
Šola prejme najvišje priznanje v Jugoslaviji za dosežke na vzgojno-izobraževalnem področju – kipec kurirja Jovice.
1971
Organizirana prva zimska in poletna šola v naravi.
1972
Obstoječemu poslopju dograjena nova velika šolska zgradba, ki prenovljena še danes služi svojemu namenu.
1976
Šoli prizidana telovadnica in prostori za vrtec. V tem letu je potekalo tudi intenzivno urejanje okolice s postavitvijo spomenikov in zunanjih igrišč.
1977
Ustanovljeno Društvo prijateljev OŠ Podčetrtek.
1979
Izide monografija Samorastniki ob Sotli o samoupravni šoli v Podčetrtku.
1984
V pričakovanju zimskih olimpijskih iger v Sarajevu v OŠ Podčetrtek sprejem olimpijskega ognja. Prav tako je šola v tem letu gostila tudi republiški seminar Računalnik v OŠ.
1989
V Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani odprta razstava Odprta šola OŠ Podčetrtek.
1991
Obeležitev 200-letnice pouka v Podčetrtku s publikacijo V korak s časom.
2009
Namenu predan atletski stadion za osnovno šolo.
2011
Otvoritev novega vrtca in obnova kuhinje, jedilnice, telovadnice ter dveh učilnic.
2012
Obnova starega šolskega poslopja.
2013
Prenovljena garderoba in namestitev garderobnih omaric.
2014
Energetska sanacija šolske stavbe iz leta 1972 in telovadnice iz 1976 ter obnovitev knjižnice.
2016
Otvoritev nove zbornice in sanacija spodnjega hodnika.
2017
Prenova notranjosti šole.

Zapisala: Mihaela Juričan, prof.
Izbral in uredil fotografije: Uroš Krivec, prof.

Dostopnost