URNIK ZVONJENJA OŠ PODČETRTEK

URA ČAS RAZPORED ŠOL. UR IN ODMOROV
6.00 – 8.20 jutranje varstvo
0. 7.30 – 8.15 pouk
1. 8.20 – 9.05 pouk
9.05 – 9.25 malica od 1. do 5. razreda
 2. 9.10 – 9.55 pouk
9.55 – 10.15 malica od 6. do 9. razreda
 3. 10.15 – 11.00 pouk
 4. 11.05 – 11.50 pouk
 5. 11.55 – 12.40 pouk
12.40 – 13.00 kosilo
6. 13.00 – 13.45 pouk
7. 13.50 – 14.35 pouk
11.50 – 16.00 podaljšano bivanje

 URNIK ZVONJENJA POŠ PRISTAVA PRI MESTINJU

URA ČAS RAZPORED ŠOL. UR IN ODMOROV
6.00 – 7.30 jutranje varstvo
1. 7.30 – 8.15 pouk
2. 8.20 – 9.05 pouk
9.05 – 9.20 malica
3. 9.25 – 10.10 pouk
4. 10.15 – 11.00 pouk
5. 11.05 – 11.50 pouk
6. 11.55 – 12.40 pouk
12.40 – 13.15 kosilo
7. 13.15 – 14.00 pouk
11.55 – 16.00 podaljšano bivanje
Dostopnost